Grobowiec Nianchnefertuma/Temiego

Nianchnefertum, znany także pod skróconą formą swojego imienia – Temi, był dworzaninem odpowiedzialnym za przygotowywanie królewskich posiłków i ubrań, a także kapłanem przy piramidach dwóch władców Starego Państwa. Jego grobowiec, znajdujący się tuż obok nieco tylko wcześniejszego grobowca Merefnebefa, jest również wspaniale zdobiony. Reliefowa dekoracja nie została nigdy ukończona, co pozwala obserwować kolejne etapy pracy starożytnych egipskich artystów.

Jedne z czterech ślepych wrót i stół ofiarny w grobowcu Temiego.

Polichromowane reliefy w grobowcu Temiego wymagają nieustannej opieki konserwatorskiej.

Zob. także obszerny opis grobowca na Osirisnet (strona w języku angielskim i francuskim).