Dolna Nekropola

Za panowania V dynastii (ok. 2435–2305 p.n.e.) obszar po zachodniej stronie kompleksu Piramidy Schodkowej zaczął być wykorzystywany jako cmentarzysko urzędników, przede wszystkim związanych z funkcjonowaniem pałacu królewskiego. Grobowce – kute w skale kaplice lub budowane z suszonej cegły mastaby – powstawały między murem królewskiego kompleksu grobowego a Suchą Fosą, w rzędach wzdłuż linii północ-południe. Z czasem o miejsce na cmentarzu było coraz trudniej i kolejne grobowce powstawały między już istniejącymi lub w miejscu wcześniejszych, zniszczonych. Na początku I Okresu Przejściowego (ok. 2118–1980 p.n.e.) ta część nekropoli została opuszczona i nie budowano tu więcej nowych grobów. Na zbadanym dotychczas obszarze zidentyfikowaliśmy ponad 40 grobowców urzędników z czasów V i VI dynastii; zostały one szczegółowo omówione w I, IV i V tomie serii Saqqara. Na planie poniżej zaznaczono najważniejsze z nich (kliknij na miejsce zaznaczone czerwoną ramką, żeby dowiedzieć się o nim więcej).

Plan stanowiska

Ichi Fosa Seszemnefer Korytarz 1 Korytarz 2 Ptahhotep Merefnebef Temi Hetepu Nipepi Pehenptah Mur