Korytarz 2

Korytarz 2 znajduje się ok. 10 m na północ od Korytarza 1. W dolnej części jego ścian jest wykutych sześć kaplic i liczne szyby grobowe z czasów późnej VI dynastii. Jednak górna część korytarz, jak się wydaje, została zaprojektowana jako struktura zbliżona pod względem kształtu i wymiarów do Korytarza 1, lecz nie dokończona, a później zaadaptowana do celów pogrzebowych.

Wschodni brzeg Suchej Fosy; od lewej: wejście do Korytarza 2, grobowiec Seszemnefera i wejście do Korytarza 1.

 

 

 

 

 

Korytarz 2 – widok z zachodu: widoczne wejścia do kaplic grobowych z końca Starego Państwa.