Grobowiec Ichiego

Generał i Nosiciel Pieczęci Boga Ichi dowodził ekspedycjami, które król Pepi I (ok. 2276-2228 p.n.e.) wysyłał do obcych krajów; jedna z nich przypuszczalnie wyruszyła do Puntu (na wpół legendarnego kraju na terenie dzisiejszej północnej Etiopii, Somalii i Erytrei). Wraz z synem, który towarzyszył mu w wyprawach, został pochowany w grobowcu wykutym w zachodnim brzegu Suchej Fosy. Do dzisiaj nie udało nam się dotrzeć do komory grobowej na dnie niemal 20-metrowego szybu, ale będzie to celem przyszłych kampanii.

Fasada kutego w skale grobowca Ichiego została zbudowana z bloków pięknego białego wapienia, w których zaczęto rzeźbić reliefy. Wejście do kaplicy prowadziło przez portyk z dwoma filarami, a same drzwi flankowały dwa miniaturowe obeliski.

Rekonstrukcja grobowca Ichiego: kute w skale pomieszczenie otrzymało portyk i ściany wzniesione z wapiennych bloków. Dwa miejsca kultu ze ślepymi wrotami były przeznaczone dla Ichiego (w głębi) i jego syna (w pierwszym pomieszczeniu).