Stanowisko

Położony po zachodniej stronie kompleksu Piramidy Schodkowej, niemal dokładnie na jej osi, obszar badany przez misję był intensywnie użytkowany w trzech okresach:

  1. Za czasów III dynastii (ok. 2592–2544 p.n.e.), kiedy najpierw był częścią placu budowy kompleksu Piramidy Schodkowej, a następnie stał się częścią samego królewskiego kompleksu.
  2. Za czasów Starego Państwa (ok. 2435–2118 p.n.e.), kiedy budowano tu grobowce królewskich urzędników, tworzące tzw. Dolną Nekropolę.
  3. U schyłku historii faraońskiego Egiptu (od IV wieku p.n.e.), kiedy powstał tu cmentarz ludzi nienależących do elity, tzw. Górna Nekropola.

Na fotografii poniżej, przedstawiającej stanowisko widziane od zachodu, znajdują się świadectwa wszystkich tych faz: w głębi Piramida Schodkowa, której potężna sylwetka dominuje nad miejscem naszej pracy; pośrodku pozostałości grobowców urzędników z czasów Starego Państwa; przy lewej (północnej) krawędzi wykopu podłużne jamy, w których złożono pochówki Górnej Nekropoli.

Ichi Fosa Seszemnefer Korytarz 1 Korytarz 2 Ptahhotep Merefnebef Temi Hetepu Nipepi Pehenptah Mur