Korytarz 1

Korytarz 1 jest wykuty we wschodnim brzegu Suchej Fosy; ma 22 m długości i kończy się prostokątną komorą wykutą po jego północnej stronie. Podłoga korytarza była wyłożona nieregularnymi blokami kamienia. W komorze znajdował się niezwykły depozyt kości zwierzęcych, zawierający między innymi kości wielkich sumów, świń, osła i antylopy. Poniżej tego depozytu spoczywał drewniany harpun zamknięty w cylindrycznym pojemniku. Harpun, o długości 2,60 m, został wycięty z jednego kawałka jałowcowego drewna, a jego trzon ozdobiono pięknie rzeźbionymi wizerunkami dwóch wijących się węży. Wydaje się, że Korytarz 1 był elementem oryginalnego projektu Suchej Fosy jako części kompleksu grobowego Neczericheta.

Wschodni brzeg Suchej Fosy; od prawej: wejście do Korytarza 1, grobowiec Seszemnefera i wejście do Korytarza 2.

 

 

 

 

 

Zerodowane ściany i pozostałości bruku w Korytarzu 1.

 

 

 

 

 

Harpun znaleziony w Korytarzu 1. Jego środkową część zdobią wizerunki wijących się węży.