Grobowiec Seszemnefera

Grobowiec Seszemnefera, który pełnił funkcję zarządcy pałacu, został częściowo wykuty we wschodnim brzegu Suchej Fosy, a częściowo zbudowany z kamiennych bloków. Jego kaplica ma nietypowy plan, ponieważ wejście do niej prowadzi od zachodu, a nie – jak zwykle – od wschodu, dlatego ślepe wrota, które musiały być zwrócone na wschód, aby zmarły mógł przez nie wracać z położonej na zachodzie krainy umarłych, znajdują się nie naprzeciwko wejścia, lecz obok niego (podobnie jak w grobowcach Merefnebefa i Nianchnefertuma).

Fasadę kaplicy Seszemnefera zdobił portyk z dwoma filarami wykutymi w skale.