Mastaba Hetepu

Jedna z największych mastab w badanej przez nas części cmentarza należała do inspektora posiadłości królewskiej imieniem Hetepu. Mastaba była przeznaczona dla dwóch osób; w północnym szybie spoczywały szczątki mężczyzny, zapewne samego Hetepu, w południowym – kobiety, przypuszczalnie jego żony.

Po lewej: pozostałości kaplicy we wschodniej części mastaby Hetepu; po prawej: wapienne ślepe wrota Hetepu, które pierwotnie były umieszczone w północnej niszy kaplicy; znacznie później zostały użyte do przykrycia jednego z pochówków Górnej Nekropoli.