Grobowiec Ptahhotepa

Skalny grobowiec Ptahhotepa, inspektora posiadłości królewskiej, nigdy nie został ukończony. Tylko dzięki zachowanej fragmentarycznie na nadprożu inskrypcji wiemy, kto był jego właścicielem.

Fasada wykutej w skale kaplicy Ptahhotepa. Na nadprożu znajdowała się inskrypcja podająca jego imię i tytuły.