Mastaba Pehenptaha

Właściciel tej mastaby, Pehenptah, używający też skróconego imienia Pehi, nosił zagadkowy tytuł „Filar Kenemut”, który być może by związany z wymiarem sprawiedliwości. Jego ceglaną mastabę poszerzono na północ, aby przystosować ją do pochowania dodatkowej osoby.


Wapienne ślepe wrota Pehiego, umieszczone we wschodniej ścianie mastaby, były flankowane przez dwa miniaturowe obeliski.